G.120

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - TPKN

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SPKN

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SNKN

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SEMN

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SEKN (SEKR)

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SEKN (SEKR)

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SEHW

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Inserts - SEHT

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง เกรด Qx530 Yamaloy Indexable Milling Insert - SDMT

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง เกรด QP25C Yamaloy Indexable Milling Insert - OFKT

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง เกรด QP25C Yamaloy Indexable Milling Insert - OFKR

YAMALOY

ใบมีดเล็บมิลลิ่ง มีหลายเกรดให้เลือก Yamaloy Indexable Milling Insert APXT

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด K10C มีหลายขนาดให้เลือก Indexable Turning Inserts - VCGX, Fits the same Internal/External Toolholders as DCGT

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด K10C มีหลายขนาดให้เลือก Indexable Turning Inserts - TCGX, Fits the same Internal/External Toolholders as SCGT

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด K10C มีหลายขนาดให้เลือก Indexable Turning Inserts - SCGX, Fits the same Internal/External Toolholders as SCGT

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด K10C มีหลายขนาดให้เลือก Indexable Turning Inserts - DCGX, Fits the same Internal/External Toolholders as DCGT

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด K10C มีหลายขนาดให้เลือก Indexable Turning Inserts - CCGX, Fits the same Internal / External Toolholders as CCGT

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - WNMG, Suitable for Internal / External Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - WCMX, Suitable for Indexable Drills.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - VNMG, Suitable for External Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - VCGT, Suitable for External Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - TPMR, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - TNMG, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - TCMT, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - TCGT, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - SPMR, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - SNMG, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด QX520 Indexable Turning Inserts - SCMT, Suitable for External Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ เกรด K10 Indexable Turning Inserts - SCGT, Suitable for External Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - KNUX, Suitable for External Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - DNMG, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - DCMT, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - DCGT, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - CNMG, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - CCMT, Suitable for External / Internal Toolholders.

YAMALOY

ใบมีดเล็บ มีหลายเกรดให้เลือก Indexable Turning Inserts - CCGT, Suitable for External / Internal Toolholders.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้