สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DRILL PRESS

 
 

 

 

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-12S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดฐาน 135 x 260 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-10S

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-3S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดฐาน 100 x 130 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-6R

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 3/4 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-6S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 3/4 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-10R

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-12W

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1.1/4 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-33

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 174 x 94 x 56 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-35

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 174 x 94 x 56 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-50

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 200 x 100 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-52

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 200 x 100 มม.

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-13S

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ ** พร้อมอุปกรณ์เสริม ปากกาติดแท่นสว่าน **

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-32P

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-25P

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-20P

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-16H

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-16P

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-16S

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-13A

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-YD-13P

แท่นสว่าน OKURA Drill Press สว่านแท่น แท่นเจาะ

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-J1C-50A

สว่านขาแม่เหล็ก มีหลายรุ่นให้เลือก ทั้งกำลังไฟ 1250W - 1500W ความสามารถในการเจาะสูงสุด 32 - 50 มม.

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-J1C-38B, OK-J1C-49B

สว่านขาแม่เหล็ก มีหลายรุ่นให้เลือก ทั้งกำลังไฟ 1300W - 1400W - 1500W ความสามารถในการเจาะสูงสุด 32 - 38 - 49 มม.

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-35S, OK-60S, OK-80S

สว่านขาแม่เหล็ก สามารถใช้กับดอกโฮลคัตเตอร์ และปรับความเร็วรอบได้ มีให้เลือกหลายรุ่นการใช้งาน

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-28E

สว่านขาแม่เหล็ก สามารถปรับความเร็วรอบได้ 0-360 รอบ/นาที กำลังไฟ 1950W ความสามารถในการเจาะสูงสุด 28 มม. ขนาดแกนเตเปอร์ JT3

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-23E

สว่านขาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถปรับความเร็วรอบได้ 0-530 รอบ/นาที กำลังไฟ 1300W ความสามารถในการเจาะสูงสุด 23มม. ขนาดแกนเตเปอร์ JT2

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-16

สว่านขาแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟ 1280W ความสามารถในการเจาะ 1.5-16 มม. ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 830 รอบ/นาที

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-13

สว่านขาแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟ 1050W ความสามารถในการเจาะ 1.5-13 มม. ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 900 รอบ/นาที

OKURA สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน OK-23

สว่านขาแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังไฟ 1300W ขนาดแกนเตเปอร์ JT2 ความสามารถในการเจาะ 1.5-23 มม.

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-16H

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER T-16H (เตเปอร์หลบใน)

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-16Y

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER T-16Y (คอยาว ปรับระยะได้)

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-16HB

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER T-16HB (เตอเปอร์นอก)

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-16HA

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER T-16HA (เตอเปอร์นอก)

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-16B

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER T-16B (เตอเปอร์หลบใน รุ่นงานหนัก จานใหญ่ )

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-16A

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER T-16A (เตเปอร์หลบใน)

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-13, T-13H

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) พร้อมมอเตอร์ในตัว TIGER

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน T-25H, T-32

แท่นเจาะ (แท่นสว่าน) รุ่นงานหนัก T-25H, T-32

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน BMD-35F

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า TIGER BMD-35F 35MM. 950W. ใช้เจาะชิ้นงานได้หลากหลาย ทั้งไม้,เหล็ก,โลหะต่างๆ และพลาสติก เจาะได้ทั้งแนวตั้ง,แนวนอน•ใช้งานกับการเจาะรูเหล็กบีม,เหล็กรูปพรรณต่างๆ

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TJC-50D

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า ** เฉพาะรุ่นดอก JET BROACH ** TIGER TJC-50D 1.2" 1600W.

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TJC-25S

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า TIGER TJC-25S 1" 1200W. ใช้เจาะชิ้นงานได้หลากหลาย ทั้งไม้,เหล็ก,โลหะต่างๆ และพลาสติก เจาะได้ทั้งแนวตั้ง,แนวนอน•ใช้งานกับการเจาะรูเหล็กบีม,เหล็กรูปพรรณต่างๆ

TIGER สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TJC-32B

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า TIGER TJC-32B 1.2" 1300W.