G.220

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดอุปกรณ์งานขัดประกอบด้วยแท่งขัด จานทรายซ้อน ล้อขัดเงา รวม 5 ชิ้น

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อนสำหรับงานขัดสแตนเลสสตีล เกรดเซอร์โคเนียม มีหลายขนาดให้เลือก

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อนสำหรับงานขัดสแตนเลสสตีล เกรดเซอร์โคเนียม มีหลายขนาดให้เลือก

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อนสำหรับงานขัดอเนกประสงค์ วัสดุเกรดอลูมิเนยมออกไซด์ เหมาะสำหรับงานขัดเหล็กหรือสแตนเลส

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อนสำหรับงานขัดอเนกประสงค์ วัสดุเกรดอลูมิเนยมออกไซด์ เหมาะสำหรับงานขัดเหล็กหรือสแตนเลส

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อนสำหรับขัดสแตนเลสสตีล เหล็กคาร์บอน ฯลฯ ใช้ความเร็วรอบได้สูงสุด 13,280 รอบต่อนาที

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดล้อขัดกระดาษทราย 8 ชิ้น สำหรับขัดพื้นผิวชิ้นงาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดล้อขัดกระดาษทราย 8 ชิ้น แกน 6 มม. สำหรับขัดพื้นผิวชิ้นงาน