G.245

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยขัดไนลอนสำหรับขัดสี ขัดสนิม รอยจากการเชื่อมบนพื้นผิวงาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นขัดอุตสาหกรรมสำหรับเก็บรอยจากการขัดบนพื้นผิวงาน ขนาด 100 มม. มีหลายเกรดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นขัดอุตสาหกรรมสำหรับเก็บรอยจากการขัดบนพื้นผิวงาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยขัดอุตสาหกรรมสำหรับเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน และเก็บรายละเอียดงาน มีหลายเกรดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นขัดอุตสาหกรรมใช้ได้กับหลายพื้นผิว ขนาด 50 x 6 มม.

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยขัดอุตสาหกรรม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดแผ่นใยขัดอุตสาหกรรม 7 ชิ้น สำหรับงานขัดทำความสะอาด เตรียมพื้นผิวชิ้นงาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดแผ่นขัดพิเศษสำหรับงานขัดทำความสะอาด ขัดสนิม เตรียมพื้นผิวชิ้นงาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นขัดพิเศษสำหรับงานขัดทำความสะอาด ขัดสนิม เตรียมพื้นผิวชิ้นงาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นขัดพิเศษสำหรับงานขัดทำความสะอาด ขัดสนิม เตรียมพื้นผิวชิ้นงาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นบล็อกสำหรับขัดพื้นผิว ทำความสะอาดมีหลายเกรดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยเหล็กสำหรับงานขัดพื้นผิวชิ้นงาน แกน 6 มม. มีหลายเกรดและขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยเหล็กสำหรับงานขัดพื้นผิวชิ้นงาน แกน 6 มม. มีหลายเกรดและขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยเหล็กสำหรับงานขัดพื้นผิวชิ้นงาน มีหลายเกรดและขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยสำหรับขัดพื้นผิว ทำความสะอาด เก็บรายละเอียดชิ้นงาน มีหลายเกรดและขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยสำหรับขัดพื้นผิว เก็บรายละเอียดชิ้นงาน มีหลายเกรดให้เลือกใช้งาน