เครื่องมือช่าง

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-525-9460K

ค้อนไร้แรงสะท้อน DeadBlow™ หุ้มโพลียูรีเทน ขนาด 28 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนเอนกประสงค์ ด้ามไฟเบอร์กลาส ขนาด 16 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนเอนกประสงค์ ด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 16 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง Engineer’s Ball Pein Hammers หัวขนาด 1/2 ปอนด์

SENATOR : ประแจเลื่อน SEN-501-5100K

ประแจเลื่อน ขนาด 230 มม. ปากกว้างได้ถึง 68 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 100 - 612 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Sheet Metal Nibbler

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-516-8240K

Automatic Wire Stripper

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ Jack Plane

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ No. 4 Used for general purpose smoothing and final finishing.Featuring a robust level cap designed to lock down on three points for secure location of the cutting iron.High performance carbon steel blade, hardened and tampered to retain a keen cutting edge to cut even the hardest of woods.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ Block Plane

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Utility Knives

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Household Scissors

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Kitchen Scissors - Offset Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-503-1800K

Oil Filter Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Carton & Strap Cutter

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Chromed Drop Forged Adjustable Wrenches

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Locking Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

2 Blade Pocket Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

6 Blade Pocket Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Retractable Trimming Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Retractable Trimming Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Straight Blade Tinsnips

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-525-9160K

Rubber Mallet ( Wooden Shaft )

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-3100K

Decorators Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-4500K

Roller Kit

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-4750K

5 Piece Paint Pad Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-1700K

President Decorator's Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-1500K

President Decorator's Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-1840K

President Decorator's Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-1900K

Combi Shave Hook

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-4250K, SEN-533-4400K

Bird Cage Paint Roller

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-4800K

Telescopic Extension Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-4420K

230mm (9”) Extending Bird Cage Paint Roller Frame

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-533-1920K

Seam Roller

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Wheel Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-503-9000K

Telescopic Wheel Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 7 - 12 มม. ทั้งหมด 12 ชิ้น พร้อมซอง