เครื่องมือช่าง

SENATOR

ค้อนไร้แรงสะท้อน DeadBlow™ หุ้มโพลียูรีเทน ขนาด 28 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนเอนกประสงค์ ด้ามไฟเบอร์กลาส ขนาด 16 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนเอนกประสงค์ ด้ามไม้เนื้อแข็ง ขนาด 16 ออนซ์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง Engineer’s Ball Pein Hammers หัวขนาด 1/2 ปอนด์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 100 - 612 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Sheet Metal Nibbler

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Automatic Wire Stripper

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ Jack Plane

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ No. 4 Used for general purpose smoothing and final finishing.Featuring a robust level cap designed to lock down on three points for secure location of the cutting iron.High performance carbon steel blade, hardened and tampered to retain a keen cutting edge to cut even the hardest of woods.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ Block Plane

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Utility Knives

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Household Scissors

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Kitchen Scissors - Offset Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

SENATOR : เครื่องมือช่าง

MECHANICS 1-PCE PLASTIC CREEPER Lightweight Plastic Creeper Board

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Oil Filter Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Carton & Strap Cutter

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Chromed Drop Forged Adjustable Wrenches

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Locking Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

2 Blade Pocket Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

6 Blade Pocket Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Retractable Trimming Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Retractable Trimming Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Straight Blade Tinsnips

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Rubber Mallet ( Wooden Shaft )

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Decorators Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Roller Kit

SENATOR : เครื่องมือช่าง

5 Piece Paint Pad Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Combi Shave Hook

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Bird Cage Paint Roller

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Extension Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง

230mm (9”) Extending Bird Cage Paint Roller Frame

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Seam Roller

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Wheel Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Wheel Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 7 - 12 มม. ทั้งหมด 12 ชิ้น พร้อมซอง