เครื่องมือมัณฑนากร

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0440K

Heavy duty steel. Used to produce 1/2” and 5/8” concave joints between bricks.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0040K

Gauging Trowel

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Decorator’s Painting Kit

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

24 Piece Decorator’s Preparation Kit

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For double arm rollers. Medium pile, suitable for rough surfaces such as stucco, concrete, pebble dash, embossed wallpaper, brick and block walls.To fit KENNEDY 300mm wide double arm roller head.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Bi-material Window Scraper

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0920K

Lightweight scoured aluminium blade to prevent plaster ‘slip-off’. Detachable wooden handle with cushioned comfort ring.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0060K

London pattern a smooth rounded end wooden handle with integral tang

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0020K

London pattern, a smooth rounded end wooden handle with integral tang.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0100K

Aluminium shank single tang banana pattern.Six rivet construction ‘cross ground’ to prevent drag.For laying on and finishing plaster. Manufactured to the high standards expected by today’s trade.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0950K

Manufactured from selected timber. Ideal for producing a sandy surface finish when rendering plaster or concrete. Manufactured to the high standards expected by today’s trade.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-512-0420K

Suitable for half round finishing of the joints between bricks. London pattern smooth wooden handle with integral tang.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Decorators Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Roller Kit

SENATOR : เครื่องมือช่าง

5 Piece Paint Pad Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Combi Shave Hook

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Bird Cage Paint Roller

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Extension Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง

230mm (9”) Extending Bird Cage Paint Roller Frame

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Seam Roller

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Wheel Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-512-0060K

Broad Heel Brick Trowel

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-512-0040K

Gauging Trowel

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-512-0020K

Pointing Trowel

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-512-0100K

Plasterer’s Trowel-Economy

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Plasterer’s Hawk

SENATOR : เครื่องมือช่าง

DIY DECORATORS PAINT BRUSHES (SET-6)

SENATOR : เครื่องมือช่าง

DIY DECORATORS PAINT BRUSHES (SET-12)

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Paint Brushes

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Heavy duty, with scale tangs, tempered flexible steel blades and Bi-material comfort grips.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Easy clean synthetic bristle. Resin set in a nickel plated ferrule with plastic handle suitable for the easy spreading of wallpaper paste.

KENNEDY

ชุดแปรงทาสี มีชุดให้เลือก 5 ชิ้น 6 ชิ้น และ 11 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แปรงทาสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 - 100 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดแปรงทาสี 14 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แปรงทาสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 - 100 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เกรียง ด้ามไม้ ขนาด 90 x 25 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เกรียง ด้ามไม้ ขนาด 100 x 25 มม.