กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อการแจ้งกลับที่รวดเร็ว
โดยข้อมูลสินค้า ต้องระบุอย่างครบถ้วนทั้ง แบรนด์ รุ่นหรือรหัสสินค้า และจำนวนที่ต้องการ
 
ตัวอย่างข้อมูลสินค้าเพื่อขอใบเสนอราคา
บล็อกชุด KENNEDY รุ่น KEN-582-4896K จำนวน 3 ชุด
ไขควงปากแบน PB SWISS TOOLS รุ่น PB100-1-90 ขนาด 3.5 x 180 มม. จำนวน 20 ตัว

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB