บล็อกชุด บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือช่าง

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8250M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 16 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8250HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 16 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8225M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 15 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8225HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 15 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8405A

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 15/16" - 4"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8400A

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 15/16" - 4"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8405M

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 24 - 100 มม.

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8400M

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 24 - 100 มม.

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 29 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 29 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 23 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 23 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 25 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 25 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 20 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 20 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6250A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 14 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6250HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 14 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6250M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 14 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6250HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 14 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6220A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6220HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6220M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6220HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6212M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6212HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6201M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 16 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6201HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 16 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4289M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 18 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4289HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 18 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4279AM

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 36 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4278AMW

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 33 ชิ้น ในกล่องเหล็ก