แบรนด์ OPT

OPT

ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT : เครื่องมือช่าง

ฟิชเทปสีดำ NYLON เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. มีให้เลือก ขนาด 15 เมตร และ 30 เมตร