แบรนด์ KOLOR-KUT

KOLOR-KUT : น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคน

แบบหลอด น้ำยาวัดน้ำ / แบบกระปุก น้ำยาวัดน้ำมัน Water Finding Paste/Gasoline Gauging Paste