น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคน

CORDOBOND : น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคน

น้ำยา CORDOBOND ใช้สำหรับปะซ่อมเรือบด โดยในกล่อง ประกอบด้วยน้ำยา 2 ตัว คือ 1. น้ำยาเรซิ่น (Resin) และ 2. เชื้อเร่ง (Activator)