เครื่องมือวัดละเอียด

CLEVITE : เครื่องมือวัดละเอียด

พลาสติกเกจวัดเคลียเรนซ์ CLEVITE