ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

WERA : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด WR075420/7007

ประแจขันปอนด์ Square Drive 3/4" (พร้อมใบ CERTIFICATE) ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES