รถเข็นอุตสาหกรรม

SANKI : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นเครื่องมือช่างแบบไม่มีลิ้นชัก สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 90 กก. แบบกระจายทั้งตัว