เครื่องมือเวิร์คช็อป

ECLIPSE

ซี-แคลมป์ ปากกาจับชิ้นงานรูปตัวซีใช้ได้ทั้งงานไม้และเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 75 - 300 มม. G-Clamps - Heavy Duty For woodworking & metalworking applications