เครื่องมืออัดจารบี

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ข้อต่อตัวผู้หัวอัดจารบี Male quick release adapter type 26-G 3/8" male-SW 19 mm

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

สายอ่อนถังอัดจารบี ขนาด 2 เมตร และ 4 เมตร

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ข้อต่ออัดจารบี Rotary swivels Rotary Z-swivel joint 3x360 degree G 1/8" male-G 1/4" fem

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ปืนอัดจารบี High pressure grease control guns Grease gun-G 1/8" female hydraulic coupler H

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีใช้ลม แบบมีล้อเข็น Male quick release adapter, for Rectus coupling, type 26, NW 7.2 mm

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีใช้ลม แบบมีล้อเข็น Male quick release adapter, for Rectus coupling, type 26, NW 7.2 mm

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

สาย 1.5 m. สำหรับถังอัดจารบีใช้มือกด ขนาด 5 และ 20 kg container

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี one hand operated grease gun, EHFP

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีใช้ลม 200 kg container, diameter 540 - 590 mm

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีใช้มือกด 5 kg container, diameter 180 - 210 mm และ 20 kg container, diameter 270 - 310 mm