เครื่องมือไฮโดรลิค

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เป็นปั๊มความเร็ว 2 ระดับ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

น็อคเอ้าท์ไฮโดรลิค (ชุดมิล) ไม่รวมปั้ม สามารถใช้ปั้มมือโยก 700 บาร์ หรือ ปั้มไฟฟ้า

KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

น็อคเอ้าท์ไฮโดรลิค (ชุดหุน) ไม่รวมปั้ม สามารถใช้ปั้มมือโยก 700 บาร์ หรือ ปั้มไฟฟ้า

KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

น็อคเอ้าท์ไฮโดรลิคพร้อมปั้ม เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง

KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

น็อคเอ้าท์ไฮโดรลิคพร้อมปั้ม เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง