แบรนด์ KOSHIN PUMP

KOSHIN : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ O051-0280

ปั๊มสูบน้ำมันแบบมือหมุน Koshin SB Series รุ่น SB-25

KOSHIN : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ O051-0270

ปั๊มสูบน้ำมันแบบมือหมุน Koshin LP Series รุ่น LP-32

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร ขนาดท่อดูด 1 นิ้ว ส่งได้ 3.5 เมตร

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิด ขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 6 เมตร กำลังมอเตอร์ 80W

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบ น้ำแบบเฟืองแรงอัดสูงที่มีประสิทธิภาพ ใช้สำหรับงานที่สูบน้ำมันที่มีความหนืดต่ำ เช่น น้ำมันก๊าซ มีให้เลือก 12 รุ่น

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำ เป็นเฟืองเหล็ก มีให้เลือก แบบ GC และ GB ทั้งหมด 6 รุ่น

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิดขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 7 เมตร กำลังมอเตอร์ 100W