เครื่องมือก่อสร้าง

MAKITA

เครื่องตัดพลังสูงที่มาพร้อมแผ่นกรองอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 400 มม.

MAKITA

เครื่องตัดพลังสูงที่มาพร้อมแผ่นกรองอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 350 มม.

MAKITA

เครื่องตัดพลังสูงที่มาพร้อมแผ่นกรองอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 350 มม.

MAKITA

เครื่องตัดพลังสูงที่มาพร้อมแผ่นกรองอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 300 มม.

MAKITA

เครื่องตัดพลังสูงที่มาพร้อมแผ่นกรองอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 300 มม.