ลวดเย็บ

STANLEY : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

ลวดเย็บขนาด 8 มม. แพ็คละ 1,000 ชิ้น

STANLEY : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

ลวดเย็บขนาด 8 มม. แพ็คละ 1,000 ชิ้น

SPOT

ลูกแม็กใช้มือ SPOT รุ่น Z021 มีให้เลือก 2 ขนาด