สว่านแท่น / แท่นสว่าน

KING สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน KSD-340

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้าแกนธรรมดา แท่นเหลี่ยม

KING สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน KSD-34M

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้าแกนธรรมดา แท่นเหลี่ยม

KING สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน KSD-420

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้าแกนธรรมดา แท่นเหลี่ยม

KING สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน KSD-42H

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้ารุ่นตัวสูง ระยะจากแกนถึงเสากลาง 220 มม.

KING สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน KFD-360

สว่านแท่นโอโตฟิลระบบเจาะขึ้น-ลงอัตโนมัติ ขนาด 5/8 นิ้ว

KING สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน KFD-500

สว่านแท่นโอโตฟิลระบบเจาะขึ้น-ลงอัตโนมัติ ขนาด 1.1/4 นิ้ว