เครื่องมือก่อสร้าง

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดฐาน 135 x 260 มม.

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-10S

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1 นิ้ว

ATOLI : แท่นแม่เหล็กไฟฟ้า TC-3S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดฐาน 100 x 130 มม.

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-6R

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 3/4 นิ้ว

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-6S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 3/4 นิ้ว

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-10R

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1 นิ้ว

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-12W

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1.1/4 นิ้ว

ATOLI : แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า TC-33

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 174 x 94 x 56 มม.

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-35

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 174 x 94 x 56 มม.

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-50

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 200 x 100 มม.

ATOLI : เครื่องมือก่อสร้าง TC-52

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 200 x 100 มม.