เครื่องมือลม

KUKEN : เครื่องมือลม

บล๊อกลมกระแทก ชนิดแกนเพลา 1/2 นิ้ว ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 6,300 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

บล็อกลมกระแทก ชนิดแกนเพลา 1/2 นิ้ว ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 6,000 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

บล็อกลมกระแทก ชนิดแกนเพลา 3/4 นิ้ว ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 4,500 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

3/4 inch SQ. DR. บล็อกลม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 3800 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

1 inch SQ. DR. บล็อกลม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 2100 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

1 inch SQ. DR. บล็อกลม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 4000 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

บล็อกลมกระแทก ชนิดแกนเพลา 1 นิ้ว ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 3,000 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

1 inch SQ. DR. บล็อกลม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 3000 รอบต่อนาที

KUKEN : เครื่องมือลม

1 inch SQ. DR. บล็อกลมรุ่น KW-600H ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 2300 รอบต่อนาที