แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-7820K, KEN-503-7830K, KEN-503-7840K

This bottle jack is designed for lifting and can be used vertically or angled to 3 degrees from a vertical position. Its suitable for lifting or positioning vehicles, machinery, houses and/or other building structures but after lifting, loads must be immediately supported by jack stands. It features a wide, rugged base that provides stability and strength. All critical stress points on the jacks are reinforced for added durability and dependability.

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6380K, KEN-503-6420K

Heavy Duty Trolley Jacks Constructed from heavy gauge steel for heavy-duty use with a large diameter saddle for a secure hold under the jacking point. Extra long handle.

New

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6360K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น KEN-503-6360K

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6920K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น KEN-503-6920K

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6350K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น KEN-503-6350K

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6320K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น KEN-503-6320K

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-7160K

แม่แรงยกกระปุกเกียร์ Telescopic Transmission Jack สามารถยืนได้สูงสุดถึง 1800 มม.

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-8100K

แกนยกเครื่องยนต์ Engine Support Beam 500kg

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-5530K

ขาค้ำแบบมีหมุดล็อค 2 ชั้น Ratcheting Axle Stand มีให้เลือก 3 รุ่น

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-5920K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 1 tonne

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-7100K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 3 tonne

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6570K, KEN-503-6580K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน มีให้เลือก 2 รุ่น

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-7120K

แม่แรงใช้ลมชนิด 2 สเตจ ขนาด 20/40 ตัน สามารถยกสูงได้ ( สเตจแรก ) 40 ตัน - 433 มม. และ ( สเตจสอง ) 20 ตัน - 520 มม.

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6530K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 2.5 Tonne

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6520K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 2.0 Tonne

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-5790K

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิค รับน้ำหนักสูงสุดถึง 50 ตัน

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-5770K

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิค รับน้ำหนักสูงสุดถึง 30 ตัน

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-6540K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 2.5 Tonne

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-5820K

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิคมีให้เลือก การรับน้ำหนักตั้งแต่ 2 - 20 ตัน