เครื่องมือช่าง

KOCHE

ลูกบล็อกสั้น 1/2 นิ้ว ** 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

บล็อกตัวที ตัวลูกบล็อกยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-19 มม. แข็งแรงทนทาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE : เครื่องมือช่าง KCH070L

KCH070L บล็อกชุดเดือยโผล่ (หกเหลี่ยม) ยาว 80 มม. หกเหลี่ยม 9 ชิ้น ยาว 80 มม. ขนาด 4-17 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE : เครื่องมือช่าง KCH071L

KCH071L บล็อกชุดเดือยโผล่ยาว 80 มม. ท็อกซ์ 9 ชิ้น ยาว 80 มม. ขนาด T15- T55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ประกอบด้วย ไขควงด้ามพลาสติกแกนไม่ทะลุ 7 ตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด ขนาด 3/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ไขควงหัวบล็อก ขนาด 1/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ด้ามบล็อกตัวแอลห่อตัวบล็อก 1/2 นิ้ว มีให้เลือกขนาด 12 และ 18 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ด้ามเลื่อน แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 12 - 3/8 x 8 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ด้ามบล็อก แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 15 - 3/8 x 10 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/2 M - 3/4 F x 1 M นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/8 M - 1 F x 3/4 M นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้ออ่อนลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อต่อลม ขนาด 1 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE ข้อต่อลม

ข้อต่อลม มีขนาดให้เลือก 1/2 - 3/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/4 M - 3/8 F x 1/2 M นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/4 M - ขนาด 3/4 F x 1/2 M นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อต่ออ่อนยาว 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้ออ่อนบล็อค มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ข้อต่อบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH082

ลูกบล็อกลมถอดน็อตล้อ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 21 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH081 Series

ลูกบล็อกลมถอดน็อตล้อ 6 เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 27 - 41 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 1 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 19 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 3/4 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 55 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH078

ลูกบล็อกลมสั้น ขนาด 3/4 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH077 Series

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 1/2 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH075 Series

ลูกบล็อกกลมสั้นขนาด 1/2 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH076 Series

ลูกบล็อกลมยาวบาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 21 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกท็อก 1/2 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E8 - E14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH069 Series

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 12 แฉกยาว ความยาว 80 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 14 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 12 แฉกสั้น ความยาว 60 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 14 มม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH067T

ลูกบล็อกเดือยโผล่ ท็อกยาว ความยาว 80 มม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T15 - T55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกเดือยโผล่ ท็อกสั้น ความยาว 60 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T15 - T55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH065 Series

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6 เหลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 17 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE : เครื่องมือช่าง KCH064 Series

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6 เหลี่ยมสั้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 17 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกสั้น 3/4 นิ้ว มีหลายขนาดให้เลือก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 1/4 นิ้ว ปากแบน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ SL4 - SL7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 1/4 นิ้ว ปากแฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ PH1 - PZ3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 1/4 นิ้ว หัวท็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T8 - T40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้