ตู้เครื่องมือ กล่อง-กระเป๋าเครื่องมือช่าง

STANLEY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือแบบเปิดด้านบน 6 ลิ้นชัก สีเหลือง