เครื่องมือไฟฟ้าจัดชุด

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า DK1151

DK1151 เครื่องมือชุด HP1630+GA4030+ชุดดอก9+ใบเจียร์+ด้ามข้าง