มอเตอร์หินเจียร์ไฟฟ้า

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า GB801

GB801 มอเตอร์หินเจียร์ 8" (205 มม.) 550 วัตต์

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า GB602

GB602 มอเตอร์หินเจียร์ 6" (150 มม.) 250 วัตต์

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า GBG 60-20 (060127A4K0)

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 8" กำลังไฟ 600 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,600 รอบ/นาที

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า GBG 35-15 (060127A3K0)

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 6" กำลังไฟ 350 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,000 รอบ/นาที