มอเตอร์หินเจียร์ไฟฟ้า

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 8" กำลังไฟ 600 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,600 รอบ/นาที

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 6" กำลังไฟ 350 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,000 รอบ/นาที

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

มาพร้อมไฟส่องสว่าง ประสิทธิภาพสูง มีดวงไฟ 2 ดวง เพื่อให้สามารถเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

มาพร้อมหินขัดและที่จับขนิดพิเศษ มีดวงไฟ 2 ดวง เพื่อให้สามารถเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน