อุปกรณ์เสริมคีมย้ำหางปลา

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

Replacement Jaws To suit Kennedy ratcheting frame crimping tools.

KENNEDY

หางปลาเสียบแบนตัวผู้ตัวเมีย มี 2 สีให้เลือก

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ชุดหางปลาชนิดต่างๆพร้อมกล่อง

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

หางปลาหัวแฉกและหัวกลมพร้อมกล่อง

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด 8 Position 8 Connector

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Open Barrel Terminal 7 D-SUB, V3.5

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Cord End Terminal (Large AWG)

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด RG Type Coaxial Cable Connector

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Cord End Terminal (Small AWG)

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Open Barrel Terminal

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Non-insulated Terminal

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Insulated Terminal

KENNEDY

หัวเสียบตัวผู้รุ่นแบนหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวผู้รุ่นกลมหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

หัวเสียบตัวเมียรุ่นกลมหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวเมียรุ่นแบนหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

ข้อต่อแบบย้ำหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หางปลากลมหุ้ม มีหลายขนาด และ 3 สี ให้เลือก

KENNEDY

หางปลาแฉกหุ้ม มีหลายขนาด และ 3 สี ให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบก้านไม้ขีดแบนหุ้ม มี 5 ขนาด และสาม 3 ให้เลือก

KENNEDY

ปลอกหุ้มหางปลา ขนาด 6.3 มม. มีให้เลือกสามสี