คีมตัด ปอก ย้ำ

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำหัว Terminal ด้ามยาง รุ่น 424/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4AB

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำสาย รุ่น 427/2DG

STANLEY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสายไฟเอนกประสงค์

STANLEY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-2.6 มม.

STANLEY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอก / ตัด / ย้ำ เอนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-2.6 มม.

STANLEY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอก / ตัด / ย้ำ พร้อมหางปลา 10 ขนาด

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลา CE : 0.2 - 6.0 ตาราง มม. ปอกสายตั้งแต่ : 0.2 - 6.0 ตาราง มม. ตัดสาย : 0.2 - 6.0 ตาราง มม ด้ามหุ้มยาง

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตัด ปอก ย้ำ สายไฟ ด้ามหุ้มยาง ขนาด 230 มม.

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตัดสาย ตัดได้ถึง 0.5-10 มม. ปอกสาย 0.5 - 6.0 มม. ย้ำหางเปลือยหุ้ม 0.5 - 6.0 มม2

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ตัดสายทองแดง 0.5 - 10 มม2 ตัดลวดเหล็กที่รูกลางคีมส่วนใช้เป็นคีมหนีบได้

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสาย ย้ำสาย ปอกสายตั้งแต่ : 0.13 - 6.0 ตาราง มม. ตัดสาย : 0.13 - 6.0 ตาราง มม. ย้ำหางปลาหุ้ม - เปลือย : 0.5 - 6.0 ตาราง มม. ด้ามหุ้มยาง

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสาย ย้ำสาย ปอกสายตั้งแต่ : 0.05 - 6.0 ตาราง มม. ตัดสาย : 0.05 - 6.0 ตาราง มม. ย้ำหางปลาหุ้ม - เปลือย : 0.5 - 6.0 ตาราง มม. ด้ามหุ้มยาง

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตััด-ย้ำ-C แคล้ม ตัดสาย 0.5 - 6.0 มม2. , ย้ำ C แคล้ม 4.0 มม2.

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตัด-ปอก-ย้ำ-หนีบ เหมาะสำหรับตัดปอกย้ำหางปลา ใช้ย้ำ C แคล้มและข้อต่อร้านกรอบรูปได้

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีม ปอก ย้ำ สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ มีให้เลือก 2 รุ่น

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตัดปอกสาย ใช้ได้ 7 อย่าง ตัดลวดเหล็กที่รูกลางคีม ส่วนหัวใช้เป็นคีมหนีบได้

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตัด ปอก ย้ำ ใช้กับปลั๊กขนาด 4P2C, 4P4C, 6P4C และ 6P6C

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีม ตัด ปอก ย้ำ ใช้กับปลั๊กขนาด 6P4C, 6P6C และ 8P8C

ROBIN TOOLS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ใช้กับสายโทรศัพท์ในตู้สาขา ขนาด 170 มม.