ปั๊มอัดจารบี ถังอัดจารบี

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-540-4600K

Mobile Waste Oil Drainer

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-540-3640K

GFP/HP-02/PRO HIGH PRESSURE GREASE DISPENSING PUMP Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump

TAKADA : ปั๊มอัดจารบี ถังอัดจารบี

ถังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง TAKADA รุ่น WOD-60 ความจุ 80 ลิตร สายยาว 5 ฟุต

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีใช้มือกด 5 kg container, diameter 180 - 210 mm และ 20 kg container, diameter 270 - 310 mm

MACNAUGHT : K4 (K3)

ปั๊มอัดจารบีใช้มือโยกระบบปั๊มโหลดสปริง ขนาดจุ 20 กก. สามารถอัด จารบีได้ 60 นัด

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี ขนาดจุ 5.0 กก. แบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง