เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด 31948 , 36163

เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ซึ่งให้การอ่านผลที่ง่ายและรวดเร็ว ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับก๊าซติดไฟ