กล้องสำรวจภายในท่อ

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด 33108-37523

SeeSnake microDrain Video Inspection System/เครื่องมือสำรวจในท่อ

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด 34623-35243

SeeSnake microReel Video Inspection System/เครื่องมือสำรวจในท่อ

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด 40008

SeeSnake nanoReel Industrial Inspection Camera System / กล้องสำรวจสภาพภายในท่อ 3/4″ to 2″ Capacity up to 85′

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด 31128-37103

กล้องไมโคร CA-100 เป็นอุปกรณ์สำรวจและวิเคราะห์ภายในบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างสะดวกสบาย