แม่แรงยกกระปุกเกียร์

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-7160K

แม่แรงยกกระปุกเกียร์ Telescopic Transmission Jack สามารถยืนได้สูงสุดถึง 1800 มม.