แกนยกเครื่องยนต์

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-8100K

แกนยกเครื่องยนต์ Engine Support Beam 500kg