แม่แรงสะพาน

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-5920K

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 1 tonne