เครื่องสูบน้ำมัน

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร ขนาดท่อดูด 1 นิ้ว ส่งได้ 3.5 เมตร

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิด ขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 6 เมตร กำลังมอเตอร์ 80W

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิดขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 7 เมตร กำลังมอเตอร์ 100W