รถเข็นก่อสร้าง

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นก่อสร้าง Wheel Barrow เหมาะสำหรับการขนย้ายปูน ทราย เศษหินต่างๆ