รถเข็นสี่ล้องานเบิกจ่ายสโตร์

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์ โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น 4 ชั้น

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์ มีแผงบันทึก With Writing Board

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

สำหรับใช้เบิกจ่ายอะไหล่ แบบวางเอียง ล้อ PU ล้อเกลียว เคลื่อนตัวในที่แคบได้คล่องตัว โครงสร้างไม่มีแผ่นชั้น

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

สำหรับใช้เบิกจ่ายอะไหล่ แบบวางราบ ล้อ PU ล้อเกลียว เคลื่อนตัวในที่แคบได้คล่องตัว โครงสร้างไม่มีแผ่นชั้น

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นติดบันไดโครงสร้างเหล็กพ่นสีฝุ่น