อะคริลิคยาแนว อุดรอยต่อ

SISTA

ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของหลังคาทุกประเภท ซ่อมรอยรั่วรางน้ำ ปีกนก เหมาะสำหรับทาซ่อมแซมรอยรั่วที่เป็นจุด มีขนาดร่องไม่เกิน 2 มม.

SISTA

ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของหลังคาทุกประเภท ซ่อมรอยรั่วรางน้ำ ปีกนก เหมาะสำหรับทาซ่อมแซมรอยรั่วที่เป็นจุด มีขนาดร่องไม่เกิน 3-5 มม.

SISTA

อะครีลิคยาแนวงานไม้ Acrylic Wood Sealant ทนอุณหภูมิได้ 80 oC

SISTA

อะครีลิคยาแนวคุณภาพสูง Acrylic Sealant ทนอุณหภูมิได้ 80 oC

SISTA

อะครีลิคยาแนวชนิดยืดหยุ่นพิเศษ High Elastis Acrylic Sealant ยืดหยุ่นพิเศษ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร