โฟมสเปรย์สารพัดประโยชน์

SISTA

ซิสต้า พียู โฟม สำหรับงานติดตั้งกรอบ วงกบประตู หน้าต่างทุกประเภท

SISTA

เป็นโฟมสเปรย์สารพัดประโยชน์ สำหรับอุดช่องว่าง รู หรือโพรงขนาดใหญ่ อาทิ ช่องว่างรอบท่อแอร์ พัดลมดูดอากาศ อุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่บริเวณกำแพงรอยต่อของอาคาร