อุปกรณ์ความปลอดภัย SAFETY EQUIPMENT

 

 

 

BLUE EAGLE : อุปกรณ์ความปลอดภัย

โล่ห์กำบังหน้าชนิดสวมหัวพร้อมเลนซ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BLUE EAGLE : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Respirator & Cartridge หน้ากากแบบไส้กรองเดี่ยว , กรองคู่ , หน้ากากกันฝุ่น , ไส้กรอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BLUE EAGLE : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Respirator & Cartridge หน้ากากแบบไส้กรองเดี่ยว , กรองคู่ , หน้ากากกันฝุ่น , ไส้กรอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Case Soft spectacle case with spring opening. Neck Cord Spectacle neck cord with adjustable side buckle.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Clear framed goggles are resistant to gross particles (dust particles >5 microns) and gas and fine particles (gas vapours, plashes, smokes and dust particles

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

All goggles have a wide field of vision, built-in brow and cheek protection, soft PVC frame with an anatomically shaped bridge to adapt to all faces. All lenses provide UV protection. All frames will protect against liquid droplets and/or splashes. Fitted with wide anallergic elastic headbands and a one piece replaceable scratch resistant, anti-mist clear lenses. Tiger Medium energy impact protection. Smoke coloured frame with a polycarbonate lens and are lined with soft foam for user comfort and increased adherence. The lens is resistant to molten metals and hot solids (splashes of molten metals and penetration of hot solid). The frame has an indirect ventilation system and is resistant to liquids (drops and splashes) and penetration of hot solids.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Low energy impact protection at extreme temperatures. UV protection against electrical arc discharges caused by a short circuit. Ultra light nylon frame with length adjustment the temples and front angle adjustment for low friction, lined with soft foam for user comfort and increased adherence. One piece, scratch resistant, anti-mist clear polycarbonate lens. As well as the arms having hang cord attachment points, a black universal hang cord is included with the goggles. Resistant to liquids (drops and splashes) and gross particles (dust particles >5 microns).

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Medium energy impact protection. Suitable for foundry work. The frame, lens and elastic strap are manufactured form flame resistant material. Fitted with a flexible nose bridge to adapt to all faces. Large peripheral viewing area. One piece 2mm anti-mist, scratch resistant clear polycarbonate lens with an extra wide elastic headband. Can be fitted over most prescription glasses. The frame is resistant to liquids (drops and splashes), gross particles (dust particles >5 microns), gas and fine particles (gas vapours,splashes, smokes and dust particles

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Provides extra traction on slippery surfaces such as hazardous floor areas, industrial machinery, playgroup apparatus, stair treads and various other potentially slippery areas. It is designed to provide a quick, effective and economical solution to the problem with a self-adhesive back for ease of installation. It can be used indoors or outdoors and is resistant to water, motor oil, detergents, solvents and UV light, providing a wide variety of anti-slip solutions. Colour: black.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย KEN-503-8220K

Model TRP200 Zinc plated steel safety hook. Looped one end. Manufactured from tough high visibility polypropylene. On tow sign. Manufactured to BS AU 187 1983.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย KEN-512-2180K

Construction quality, use with line pins and plumb bobs.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Molybdenum alloy steel, ‘anti-cut’ shackle. Vinyl coated U-bar. Suitable for indoor and outdoor use.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Manufactured from hardened steel with a duplex nickel plated anti- corrosive finish. The hinge pins, fixings and assembly are concealed with a folded edge for tamper protection. Supplied with fixing screws. Double Hinged : Models can be used for internal and external corner mounting. Triple Hinged : Models also allow for use on non-flush fitting (stepped) surfaces. 8120, 8110, 8100* & 8150*: For use on standard duty and domestic applications. 8200* & 8160*: For use on medium duty applications. *Supplied complete with door reinforcement plates for improved security.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Solid anodised lightweight aluminium body with a hardened stainless steel changeable shackle. Fitted with an anti-pick 6 pin brass cylinder and a double locking mechanism. Weatherproof padlock which is suitable for use in the harshest corrosive conditions on medium security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Solid brass body with a hardened stainless steel changeable shackle and a double locking mechanism. Fitted with a hardened steel cover plate and an anti-pick 6 pin brass cylinder. Completely weatherproof padlock which is suitable for use in the harshest corrosive conditions on minimum to medium security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Solid brass body with a hardened steel changeable shackle and a double locking mechanism. Fitted with a hardened steel cover plate and an anti-pick 6 pin brass cylinder. For indoor and outdoor use on minimum to medium security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Hardened solid steel, chrome and duplex nickel plated body with a hardened changeable steel shackle. Fitted with a double locking mechanism, hardened steel cover plate and an anti-pick six pin brass cylinder. For indoor and outdoor use onmedium to maximum security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Hardened solid steel, chrome and duplex nickel plated body with a hardened changeable steel shackle. Fitted with a double locking mechanism, hardened steel cover plate and an anti-pick six pin brass cylinder. For indoor and outdoor use onmedium to maximum security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Hardened solid steel, chrome and duplex nickel plated body with a molybdenum alloy anti-cut changeable steel shackle. Fitted with a double locking mechanism and an anti-pick six pin brass cylinder. For indoor and outdoor use on medium to maximum security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Hardened solid steel, chrome and duplex nickel plated body with a hardened steel changeable shackle and a double locking mechanism. Fitted with a hardened steel cover plate and an anti-pick 6 pin brass cylinder. For indoor and outdoor use on medium to maximum security items. Key change every 20,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated steel body with hardened steel shackle, double locking mechanism and anti-pick cylinder. The PU coating makes this the most weather-resistant padlock. Ideally suitable for medium security for indoor and outdoor use in the harshest corrosive environments. For use on marine/brewery storage, haulage and warehouses etc. Available in a range of colours. All fitted with a weather-resistant key cover.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated steel body with a hardened steel shackle, a double locking mechanism and a 5 pin cylinder. For indoor and outdoor use on medium to maximum security items. Key change every 1,000 (30mm every 200).

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated steel body with hardened steel shackle, double locking mechanism and anti-pick cylinder. The PU coating makes this the most weather-resistant padlock. Ideally suitable for medium security for indoor and outdoor use in the harshest corrosive environments. For use on marine/brewery storage, haulage and warehouses etc. Available in a range of colours. All fitted with a weather resistant key cover.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated steel body with hardened steel shackle, double locking mechanism and anti-pick cylinder. The PU coating makes this the most weather-resistant padlock. Ideally suitable for medium security for indoor and outdoor use in the harshest corrosive environments. For use on marine/brewery storage, haulage and warehouses etc. Available in a range of colours. All fitted with a weather resistant key cover.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated steel, nickel plated body with a hardened steel shackle and a double locking mechanism. Available with four number tumbler (10,000 combinations) or three number tumbler (1,000 combinations). For indoor and outdoor use on minimum to medium security items.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated brass body with a hardened steel shackle, a double locking mechanism and a pin cylinder. For indoor and outdoor use on minimum to medium security items. Key change every 1,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Laminated brass body with a brass shackle and a double locking mechanism. Available with four number tumbler (10,000 combinations) or three number tumbler (1,000 combinations). For indoor and outdoor use on minimum to medium security items.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Solid brass body with a hardened steel shackle and a double locking mechanism. Fitted with a dual lever 4 row 16 pin cylinder which has 1000 different key numbers. For indoor and outdoor use on minimum to medium security items. Key change every 100,000.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Solid brass body with a hardened steel changeableshackle. For indoor and outdoor use on minimum to medium security items.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Traditional style brass bodied padlock with a stainless steel shackle and a double locking mechanism. For indoor and outdoor use on many minimum to medium security items. 20mm: 3 pin cylinder, 30 and 40mm: 4 pin cylinder, 50 and 60mm: 5 pin cylinder. * Single locking only

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Solid brass body with a hardened steel shackle and a double locking mechanism. For indoor and outdoor use on minimum to medium security items. 20mm: 3 pin cylinder. 30 and 40mm: 4 pin cylinder, 50 and 60mm: 5 pin cylinder. *Single locking only.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

4mm x 100m reel. Solid 16 plait construction. Highly flexible with polypropylene for added strength and durability, weather-resistant and will float on water. Low stretch and smooth running. and domestic pulley systems.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

6mm x 10m hank. No.8 type. Solid 12 braid construction.Centre core. 100% pure cotton. Traditional red spot design. Polished finish for longer life. Round section.High abrasion resistance. Moisture-resistant. Low stretch. Smooth running. Used in the building trade and by home users. Applications include sash window repair and industrial and domestic pulley systems.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

6mm x 10m hank and 100m reel. No.4 type. 16 plait construction. Waxed for longer life. Polypropylene core for added strength. Hard-wearing and tactile. Weather-resistant. Low stretch. Smooth running. Used in the building trade and by DIY users for sash window repair, household refurbishment and outdoor use.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

6mm x 10m hank and 100m reel. No.4 type. 8 plait construction with core. 100% natural jute fibre. Rustic feel. Knots well. Hard-wearing and tactile. Resistant to heat and fire. Low stretch. Fully biodegradable. Store in a dry place. A general purpose rope used by builders, DIYers and gardeners.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Manufactured from hard-wearing and rotproof 5mm elastic shock cord with a multistranded elastic core, the outer polythene cover is UV-resistant and weatherproof for increased durability.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Manufactured from hard-wearing and rotproof elastic shock cord with a multi-stranded elastic core, the outer polythene cover is UVresistant, weatherproof and heat cut and sealed to prevent fraying, for increased durability. Ideal for securing awkward items and countless other applications.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

6mm x 10m hank and 100m reel. No.4 type. 16 plait construction. Waxed for longer life. Polypropylene core for added strength. Hard-wearing and tactile. Weather-resistant. Low stretch. Smooth running. Used in the building trade and by DIY users for sash window repair, household refurbishment and outdoor use.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

6mm x 100m reel. No.4 type. 8 plait construction. Centre core. 100% polyester. Multi-filament. High tenacity. Round section. Easy to handle,knot and splice. High abrasion-resistance. Resistant to organic and mineral acids, oxidising agents and diluted alkalis. UV-resistant.Weather-resistant. Low stretch. Smooth running. A general-purpose high strength rope, suitable for repairing sash windows. It is used in the building trade, by DIY-ers and for outdoor activities.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MATLOCK : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Matlock Strong / Heavy Duty Padlocks Designed to provide medium to maximum security for indoor and outdoor use on store front and factory gates, large toolchests, construction site storage etc. This heavy duty padlock has a hardened steel body, black e-coating, molybdenum shackle and 4 digit combination.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้