เตเปอร์พินรีมเมอร์

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านสี่เหลี่ยม PARALLEL HAND REAMERS, STRAIGHT SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 1/16 - 2 นิ้ว

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านสี่เหลี่ยม PARALLEL HAND REAMERS, STRAIGHT SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 2.0 - 50.0 มม.

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านเทเปอร์ PARALLEL MACHINE REAMERS, MORSE TAPER SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 7/64 - 2 นิ้ว

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านเทเปอร์ PARALLEL MACHINE REAMERS, MORSE TAPER SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 3.0 - 50.0 มม.

OSBORN

เตเปอร์พินรีมเมอร์ ขนาด 1.50 - 20.00 มม. TAPER PIN REAMERS, STRAIGHT FLUTES

OSBORN

เตเปอร์พินรีมเมอร์ ขนาด 1/16 - 7/8 นิ้ว TAPER PIN REAMERS, STRAIGHT FLUTES