มีดกลึงไฮสปีด

OSBORN

มีดกลึงไฮสปีด - สี่เหลี่ยม HSS TOOLBITS - SQUARE มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 3/16 - 1 นิ้ว

OSBORN

มีดกลึงไฮสปีด - กลม HSS TOOLBITS - ROUND มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 1/4 - 1 นิ้ว

OSBORN

มีดกลึงไฮสปีดเกรดซุปเปอร์ - สี่เหลี่ยม CAPITAL SUPER TOOLBITS - SQUARE มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 1/4 - 1 นิ้ว

OSBORN

มีดกลึงไฮสปีด - แบน CAPITAL TOOLBITS - FLAT มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 1/4 - 5/8 นิ้ว

OSBORN

ใบมีดตัด CAPITAL PLUS BEVEL CUTOFF BLADE มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 1/2 - 1 นิ้ว