ดอกสว่านก้านเตเปอร์

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ Sherwood Drills Taper Shank HSS

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

Sherwood Drills Taper Shank HSS

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ Sherwood Extra Length Drills Taper Shank HSS

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ Sherwood Extra Length Drills Taper Shank HSS

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ HSS-Co 5% Taper Shank Drills

SUTTON TOOLS

ดอกสว่านซัตตัน ดอกไฮสปีดแบบแกนเตเปอร์ HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SUTTON TOOLS

ดอกสว่านซัตตัน ดอกไฮสปีดแบบแกนเตเปอร์ HSS MORSE TAPER SHANK DRILL