ชุดอุปกรณ์งานขัด

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดอุปกรณ์งานขัดประกอบด้วยแท่งขัด จานทรายซ้อน ล้อขัดเงา รวม 5 ชิ้น