ล้อใยขัด ล้อขัดกระดาษทราย

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Flap Wheel Set

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดล้อขัดกระดาษทราย 8 ชิ้น สำหรับขัดพื้นผิวชิ้นงาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ชุดล้อขัดกระดาษทราย 8 ชิ้น แกน 6 มม. สำหรับขัดพื้นผิวชิ้นงาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยเหล็กสำหรับงานขัดพื้นผิวชิ้นงาน แกน 6 มม. มีหลายเกรดและขนาดให้เลือกใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นใยเหล็กสำหรับงานขัดพื้นผิวชิ้นงาน แกน 6 มม. มีหลายเกรดและขนาดให้เลือกใช้งาน