ปืนสกัดสนิม

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องสกัดสนิมลม RC5615 12 x 3 mm.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องสกัดสนิมลม High quality straight chisel hammer equipped with angled scraper chisel and needle scaler set with 19 needles, size 3 mm.

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Needle Scaler ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนัก

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Needle Scaler ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนัก