เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 10 x 330 มม.

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 20 x 520 มม.

KUANI : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander Kit

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Handy and ergonomic Can be used to sand 100% in corners

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม Heavy Duty Air Belt Sander

KUANI : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sandy Kit

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม KBE-270-4200K , KBE-270-4250K

เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสายพานรุ่นมินิ ปรับองศาแขนเครื่องได้

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม KBE-270-2880K

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 18,000 รอบต่อนาที