ไขควงลม

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ไขควงลมทรงปืนขนาด 1/4 นิ้ว รองรับงานหนักมีระบบ AUTO SHUT-OFF Kobe™ Automatic Shut-off Screwdriver 0.6 - 5.1Nm

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยไขควงลมแกนตรง มาพร้อมประแจขัน ข้อต่อ ขวดน้ำมันและหัวไขควงที่ใช้กับเครื่อง Kobe™ Straight Screwdriver Kit

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ไขควงลมทรงปืนขนาด 1/4 นิ้ว ความเร็วเครื่องเปล่า 1,800 รอบต่อนาที

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

ไขควงลม 6-10 มม.รุ่นงานหนัก

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

ไขควงลม 4-5 มม.

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" HEX. Straight Reversible Positive Screwdriver Cushion Clutch Type Internal adjusting Type

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Straight screwdrivers up to 17 Nm, internally adjustable, 1800 rpm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Pistol type Screwdriver lightweight composite, external adjustment, up to 15 Nm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Pistol type Screwdriver up to 20 Nm, internally adjustable, 1800 rpm

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" HEX. Super Duty Screwdriver Jumbo Hammer Mechanism Type Pat. Pending

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" HEX. Super Duty Air Screwdriver Twin Dog Mechanism Type Pat. No.072229

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" Hex. Super Duty Air Screwdriver Twin Dog Mechanism Type

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" HEX. Pistol-grip Revrsible Positive Screwdriver Cushion Clutch Type Internal Adjusting Type

KUANI : เครื่องมือลม

2 in 1 1/4" HEX. & 1/2" S.Q. Impact Wrench & Screwdriver Jumbo Hammer Mechanism Type